soryushi 「264≒FUROSHIKI+-×÷展」:DM

soryushi furoshiki展 DM 表

soryushi furoshiki展 DM 表

soryushi furoshiki展 DM 裏

category : イベントDM

印刷 : レトロ印刷JAM

用紙 : エースボール 2/1

参考 : 200枚 ¥3,623(印刷)+¥840(代引手数料・送料)